Digiforce - Nền tảng chuyển đối số thông minh

Giải pháp tự động hóa thông minh của Digiforce giúp bạn chuyển đổi số tiêu chuẩn hóa, tối ưu hóa, tích hợp hàng loạt các quy trình kinh doanh quan trọng, sử dụng tối đa thông tin để bạn có thể làm việc hiệu quả, trong một môi trường tuân thủ.


   Bắt đầu ngay  - miễn phí  

Sự Cam Kết Luôn Đồng Hành Cùng Với Sự Thành Công Của Khách Hàng

Mua hàng   
(PC)
    Bán hàng
( SALES )
Dự án
(PROJECT)
Tài sản
(ASM)
Sản xuất
(MRP & WMS)
Chiến lược
(OKR & Dashboard)

Sẵn Sàng

Không cần mất quá nhiều thời gian cho việc chuyển đổi, chờ đợi giải pháp từ công ty công nghệ. Mọi thứ luôn được sẵn sàng để sử dụng.

Tiết Kiệm

Không còn tốn chi phí cho việc thuê đội ngũ xây dựng giải pháp, cũng như đội IT tại nhà và một hệ thống máy tính cần bảo trì liên tục. Mọi thứ được tối ưu hóa trên Cloud, bạn chỉ cần vào sử dụng và thanh toán theo nhu cầu.

Chuẩn Hóa

Được phát triển bởi một đội ngũ chuyên nghiệp với 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và giải pháp doanh nghiệp. Mọi thứ đã được phát triển theo hướng chuẩn hóa nhất.

Tự Động Hóa Thông Minh

Không còn là phần mềm với chức năng quản lý đơn giản. Các sản phẩm Digiforce còn được tích hợp tự động hóa thông minh giải quyết các vấn đề phân loại, dự đoán và đối soát, dự báo.

Digiforce  - Chuyển đối số thông minh 

Chuyển đổi số  thực sự là làm việc thông minh hơn trong tổ chức của bạn, để tăng hiệu quả và doanh thu. Đó là việc cho phép nhân viên làm việc năng suất hơn để mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Digiforce low code platform tự động hóa thông minh, dễ dàng mở rộng, tích hợp, khả năng thích nghi cao với sự thay đổi nhanh chóng. Khám phá cách tự động hóa thông minh  Digiforce  có thể giúp bạn xây dựng ngày mai bạn muốn, từ hôm nay.

4 cấp độ tự động hoá qui trình

INTELLIGENT

Tự hoàn thành công việc bằng những mô hình trí tuệ nhân tạo, tự đánh giá dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác nhau theo tình huống

DIGITAL WORKERS

Tự vận hành đầy đủ công việc của một đơn vị nghiệp vụ khi có tương tác nguồn vào

...tương tác phối hợp công việc với nhân viên

AUTOMATION

Tự động thực hiện khởi tạo, giám sát, hoàn thành, báo các công việc theo lịch trình

BPM

Chuyển đổi số dữ liệu và qui trình doanh nghiệp

...điều phối hiệu quả qui trình phê duyệt và luồng công việc hằng ngày.

 

" Với Digiforce RPA, toàn bộ quy trình chăm sóc dịch vụ khiếu nại của khách hàng Mobifone được xử lí tức thì, hoàn toàn tự động, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Các bên tham gia dịch vụ có thể cung cấp tất cả các nội dung về dịch vụ cần thiết để kiểm soát chất lượng hoặc đánh giá nhanh hơn bao giờ hết, với sự tự tin hoàn toàn rằng không có gì bị bỏ qua." 

   Ông Nguyễn Lê Vinh-  Trung tâm dịch vụ số Mobifone