Nền tảng bảo hiểm cho sự

 linh hoạt tối đa

Tinh giản hệ sinh thái bảo hiểm của bạn từ đầu đến cuối với tốc độ kỷ lục.

  Tìm hiểu thêm

Digiforce, nền tảng linh hoạt và có thể cấu hình đầy đủ cho phép xây dựng, phân phối và quản lý các sản phẩm, chính sách và yêu cầu bảo hiểm một cách liền mạch.

Xây dựng và khởi chạy sản phẩm nhanh hơn

Xây dựng, thử nghiệm và khởi chạy, bảo lãnh sản phẩm bảo hiểm chỉ trong vài giờ theo cách trực quan nhất ở bất kỳ mức độ phức tạp nào.

Đơn giản hóa chính sách và quản lý xác nhận quyền sở hữu

Nền tảng quản trị hoàn toàn có thể tùy chỉnh để quản lý và tự động hóa doanh nghiệp của bạn.

Bật phân phối đa kênh

Cho phép bán sản phẩm trực tuyến, thông qua môi giới hoặc từ nhân viên nội bộ của công ty bảo hiểm.

Thực tiễn tốt nhất về bảo mật

Xác thực và ủy quyền chi tiết, Kiểm soát truy cập, quản lý quyền truy cập danh tính, nhóm quyền và nhóm mục tiêu. Mọi dữ liệu nhạy cảm đều được mã hóa theo yêu cầu.

Sức khỏe


Nền tảng bảo hiểm từ đầu đến cuối cho phép hợp tác liền mạch giữa các bên liên quan & có thể tùy chỉnh dành riêng cho bảo hiểm y tế cá nhân và nhóm.

Tài sản và thương vong 


Nền tảng bảo hiểm từ đầu đến cuối linh hoạt, cho phép xây dựng, quản lý và phân phối bất kỳ sản phẩm bảo hiểm tài sản và thương vong cá nhân hoặc thương mại nào.

Nhân Thọ


Nền tảng xây dựng, quản lý và phân phối bất kỳ loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào với tốc độ kỷ lục. Bảo hiểm trọn đời, trọn đời có kỳ hạn, bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm nhân thọ nhóm được hỗ trợ bởi nền tảng

Giải pháp bảo hiểm từ đầu đến cuối

Mô-đun

Mỗi phần trong hệ thống của chúng tôi có thể được sử dụng từng phần hoặc toàn bộ, cho phép các giải pháp được thiết kế riêng phù hợp với nhu cầu chính xác của khách hàng.

Quy trình tự động hóa

Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động gia hạn, thanh toán, các yêu cầu bồi thường phù hợp với chính sách của người được bảo hiểm để xác định xem nó nên được thanh toán, thanh toán một phần hay bị từ chối.

Tích hợp toàn bộ từ đầu đến cuối

Hệ thống nguồn tin sự thật duy nhất cho các doanh nghiệp để giảm các khiếu nại gian lận và cải thiện khả năng giám sát kinh doanh để thiết kế các sản phẩm và chiến lược mạnh mẽ hơn.

Cổng thông tin cho mọi bên liên quan

6 cổng chuyên dụng được tích hợp đầy đủ: quản trị viên, thành viên, nguồn nhân lực, nhà cung cấp, nhà môi giới, phân phối