Tích hợp với những ứng dụng khác

Sản xuất 
Các giải pháp bảng điều khiển công việc toàn diện.


KHÁM PHÁ

 Chất lượng
Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và dễ dàng kích hoạt cảnh báo về chất lượng.

KHÁM PHÁ

PLM 
Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng.


KHÁM PHÁ