Công văn 1231/TM-CSTNTN đầu tư chợ đầu mối xuất khẩu quốc gia tại Lào Cai

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1231/TM-CSTNTN
V/v đầu tư chợ đầu mối xuất khẩu quốc gia tại Lào Cai

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Sau khi nghiên cứu Công văn số 206/CV-UB ngày 21/3/2003 của Uỷ an nhân dân tỉnh Lào Cai, về việc xin đầu tư chợ đầu mối xuất khẩu quốc gia tại Lào Cai để tập trung và xuất khẩu hàng hoá thuỷ hải sản, nông sản, trái cây của tỉnh Lào Cai và các tỉnh của Việt Nam nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sang thị trường Tây Nam - Trung Quốc.

Bộ Thương mại xin có ý kiến như sau:

Khu vực Tây Nam - Trung Quốc với dân số trên 300 triệu người, là thị trường lớn và dễ tính trong việc tiêu thụ các loại hàng hoá của Việt Nam. Hàng năm qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hàng thủy sản, nông sản như (tôm, cá, cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, dưa, xoài, nhãn, vải, thanh long, và những hàng hoá khác...) đề xuất sang bạn được với một khối lượng lớn. Điều đó đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm nhu cầu phát triển sản xuất và cải thiện đời sống của bà con nông dân ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam nước ta.

Để chủ động và nâng cao giá trị hàng hoá xuất khẩu sang thị trường Tây Nam - Trung Quốc, tránh hiện tượng ép cấp, ép giá nhất là những mặt hàng tươi sống và từng bước mở rộng quan hệ xuất khẩu giữa ta với khu vực này của bạn, Bộ Thương mại nhất trí cao với đề xuất của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đầu tư xây dựng chợ đầu mối xuất khẩu quốc gia tại Lào Cai. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét quyết định cho tỉnh Lào Cai được đầu tư chợ đầu mối xuất khẩu quốc gia./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Công văn 343/CP-CN phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt II dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai