Công văn 1346/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan xe ô tô nguyên chiếc đã qua sử dụng nhập khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1346/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1346/TCHQ-GSQL NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỦ TỤC HQ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ NGUYÊN CHIẾC ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Cục ĐTCBL - Tổng cục Hải quan, vùa qua Hải quan cửa khẩu tại một số địa phương làm thủ tục đối với xe ôtô vận tải nguyên chiếc đã qua sử dụng nhập khẩu đóng trong container có dấu hiệu lợi dụng nhập khẩu phụ tùng đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu. Để ngăn ngừa việc lợi dụng nhập khẩu phụ tùng ôtô đã qua sử dụng thông qua việc nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã qua sử dụng và đảm bảo việc nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã qua sử dụng đúng với quy định hiện hành của Nhà nước, sau khi thống nhất với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số quy định sau:

1. Về nguyên tắc, xe tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải là xe nguyên chiếc. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí vận chuyển, tiết kiệm thể tích trong container, nếu doanh nghiệp thỏa thuận với người bán (ghi trong hợp đồng) tháo rời bốn bộ phận cồng kềnh của xe: thùng xe, vỏ ca bin, thanh chắn trước, thanh chắn sau (bađosốc).

Bốn bộ phận tháo rời nói trên phải được đóng chung cùng container với xe, vừa đủ với số xe đóng trong container và phải dược lắp ráp hoàn chỉnh trước khi Hải quan kiểm hóa thì chấp nhận làm thủ tục hải quan là xe nguyên chiếc. Bất kỳ bộ phận nào dư ra đều phải coi là phụ tùng đã qua sử dụng; những xe trong container không đủ các bộ phận để lắp ráp hoàn chỉnh cho từng xe thì xe nào không hoàn chỉnh phải coi là khung gầm có gắn động cơ ôtô đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật đối với việc nhập khẩu hàng cấm nhập khẩu.

2. Ngoài bốn bộ phận tháo rời nói trên, bất kỳ bộ phận nào khác của xe bị tháo rời đều phải coi là phụ tùng đã qua sử dụng, cấm nhập khẩu, phải xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ xác nhận tờ khai nguồn gốc xe tô nhập khẩu sau khi có Giấy chứng nhận chất lượng ôtô nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

Yêu cầu Cục truởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt đến từng đơn vị trực thuộc nội dung Công văn này và triển khai thực hiện nghiêm túc đối với việc làm thủ tục nhập khẩu xe tô đã qua sử dụng.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

 

Công văn 268/CP-QHQT 2001 tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng