Công văn 1685/LS-XNC Hoa Kỳ tạm dừng chương trình quá cảnh Mỹ miễn thị thực

BỘ NGOẠI GIAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1685/LS-XNC
V/v Hoa Kỳ tạm dừng chương trình quá cảnh Mỹ miễn thị thực

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng các cơ quan trung ương của các tài chính chính trị xã hội.

 

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi công hàm số 08/01 ngày 7 tháng 8 năm 2003 cho Bộ Ngoại giao thông báo:

- Bắt đầu tư 11h sáng Thứ bảy ngày 02 tháng 08 năm 2003, phía Hoa kỳ sẽ tạm dừng hai chương trình cho phép một số hành khách quốc tế quá cảnh Hoa Kỳ miễn thị thực; chương trình quá cảnh không cần thị thực (TWOV) và chương trình quá cảnh quốc tế - quốc tế (ITI), thời gian có thể kéo dài trong vòng 60 ngày.

- Đối với những hành khách đã mua vé, hoặc hiện nay đang trên đường bay sẽ được ngoại lệ như sau:

+ Hành khách thuộc chương trình TWOV và ITI đang trên đường bay vào thời điểm quy định này có hiệu lực, sẽ được tiếp tục quá cảnh và rời Mỹ, tuy nhiên sẽ chịu sự kiểm tra an ninh của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu.

+ Hành khách đã mua vé máy bay theo chương trình TWOV hoặc ITI từ ngày 24 tháng 7 năm 2003 trở về trước dự định quá cảnh Hoa Kỳ trước 12h01 trưa Thứ ba ngày (05/08/2003) không cần xin thị thực. Với những chuyến bay quá cảnh sau 12h01 trưa Thứ ba ngày 05/08, thì hành khách trên các chuyến bay này phải xin thị thực quá cảnh hoặc phải đổi lịch trình bay.

+ Hành khách thuộc chương trình TWOV hoặc ITI đã thực hiện phần đầu của chuyến bay, nếu khứ hồi trước 11h sáng (9.8.2003) sẽ được quá cảnh Mỹ cần thị thực, nhưng sẽ chịu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng khi đến cửa khẩu Hoa Kỳ. Nếu quá cảnh Hoa Kỳ sau ngày giờ đó thì phải xin thị thực quá cảnh hoặc phải thay đổi lịch trình bay.

Quy định này không áp dụng đối với công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của các nước có thoả thuận miễn thị thực với Hoa Kỳ.

Cục Lãnh sự xin thông báo tới Quý Cơ quan biết phối hợp.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Xuân Thanh

 

Công văn 329/TCT-ĐTNN điều chỉnh hóa đơn GTGT hàng hóa của cơ sở kinh doanh nội địa xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất