Công văn 2002 TM/QLTT đề nghị ngưng sản xuất, lưu thông xăng A83 và thống nhất pha mầu xăng, dầu hoả

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2002 TM/QLTT
V/v đề nghị ngừng sản xuất, lưu thông xăng A83 và thống nhất  pha màu xăng, dầu hoả

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1309/VPCP-V1 ngày 22/3/2004 về chống gian lận thương mại tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ:

1- Bãi bỏ quy định tạm thời tiêu chuẩn Việt Nam về xăng A83; đình chỉ việc sản xuất, lưu thông A83 theo lộ trình:

+ Đình chỉ sản xuất xăng A83 từ đầu quý III/2004;

+ Đình chỉ lưu thông xăng A83 từ 01/01/2005 để có thời gian phù hợp giải quyết lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp.

Với các lý do cụ thể sau đây:

- Quy định tạm thời về tiêu chuẩn Việt Nam đối với xăng A83 và cho phép lưu thông loại xăng này trên thị trường Việt Nam xuất phát từ yêu cầu của Sài Gòn Petro khi chuyển đổi xăng có chì sang xăng không chì vào thời điểm năm 2001 có khó khăn trong việc loại bỏ ngay xăng A83, cần có thời hạn từ 1 - 2 năm để điều chỉnh các sản xuất. Đến nay đã qua hơn 3 năm, đủ thời gian để thực hiện việc loại bỏ xăng A83 chuyển sang thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam chính thức lưu hành xăng A90 - A92 - A95.

- Đến nay nhu cầu của thị trường về loại xăng này rất ít, do các phương tiện ô tô, xe máy và các loại tầu, thuyền hầu hết đã chuyển sang sử dụng loại xăng A90 trở lên.

- Xăng A83 là loại xăng thấp cấp về chất lượng, giá bán chênh lệch cao so với các loại xăng khác, việc lưu hành xăng A83 tạo điều kiện cho thương nhân làm ăn gian dối dùng xăng A83 (kể cả dầu hoả) trộn với xăng chất lượng cao (A90, A92, A95) và bán theo giá xăng chất lượng cao, gây thiệt hại khá lớn cho người tiêu dùng và dư luận xã hội đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Các cơ quan kiểm tra đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ vi phạm, nhưng hành vi gian lận thương mại này vẫn tiếp tục tái diễn, cần phải có biện pháp loại bỏ từ gốc.

2- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất đối với các doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối về pha mầu xăng chất lượng thấp (A90) và dầu hoả, sao cho vẫn đảm bảo được tính chất hoá, lý của xăng, dầu nhưng vẫn tạo điều kiện cho người tiêu dùng và lực lượng kiểm tra, kiểm soát dễ nhận biết, kiểm tra, giám sát về chủng loại xăng, dầu bán ra.

Thời điểm thích hợp để pha mầu xăng, dầu hoả là quý III/2004. Không nên kéo dài thêm thời gian, để tránh việc lợi dụng gian lận thương mại.

Rất mong quý Bộ quan tâm chỉ đạo sớm./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

 

Công văn 01 TCHQ-GSQL đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam