Công văn 2024/TCHQ-GSQL ngăn chặn việc nhập khẩu phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2024/TCHQ-GSQL
V/v: ngăn chặn việc nhập khẩu phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn yêu cầu giám sát, phát hiện sản phẩm phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu của Công ty TNHH Ambys, là đại diện sở hữu công nghiệp cho Công ty Honda Motor Co. Ltd. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Công ty Honda Motor Co. Ltd là chủ sở hữu nhãn hiệu HONDA và các nhãn hiệu hàng hóa khác (đính kèm) đã được đăng ký bảo hộ và đang có hiệu lực tại Việt Nam. Do vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào nhập khẩu các lô hàng là phụ tùng xe máy mang các nhãn hiệu đính kèm nêu trên của Công ty Honda vào Việt Nam mà không được phép của chủ sở hữu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Trong trường hợp này, đề nghị cơ quan hải quan thực hiện như sau:

1. Tạm thời chưa tiến hành làm thủ tục hải quan cho lô hàng, fax thông báo ngay (tên, địa chỉ người xuất nhập khẩu, cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa, tên hàng, lượng hàng, tổng trị giá lô hàng) cho Công ty Ambys để kịp thời phối hợp kiểm tra và thực hiện quyền yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2. Điều 50 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Đồng thời, fax về Vụ Giám sát quản lý để theo dõi và có chỉ đạo cần thiết.

2. Tên và địa chỉ liên hệ của Công ty Ambys: 181/3 Cách mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh (Fax: 08. 8328.229; tel: 08. 8328.230)

- Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra) đề nghị báo cho:

Nguyễn Thị Thu Nga

Số điện thoại: 0904.399.945; Fax: 04. 7612.739

- Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Cà Mua, đề nghị báo cho:

Nguyễn Thái Hòa

Số điện thoại: 0913.921.382; Fax: 08.8328.229

Nguyễn Minh Hương, số điện thoại: 0903.650.925

Thời gian vừa qua, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện trường hợp nhập khẩu hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của Công ty Honda và đã phối hợp có hiệu quả với đại diện chủ sở hữu là Công ty Ambys để tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền theo đúng quy định và thẩm quyền. Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh vai trò thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ một cách có hiệu quả, trước hết là ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa sao chép lậu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện.

(Xin gửi kèm Danh mục gồm 16 nhãn hiệu của Công ty Honda đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam; đĩa CD để phân biệt phụ tùng xe máy thật và giả mạo nhãn hiệu, đã gửi trực tiếp tại hội thảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức từ 20-24/3/2006 tại Khách sạn Sharaton, Hà Nội cho Hải quan các tỉnh thành phố phía Bắc tham dự hội thảo, để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan).Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty Ambys: 181/3 CM tháng tám, P5, Q3, TP. HCM;
- Lưu: VT, GSQL (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

CÁC NHÃN HIỆU CỦA CÔNG TY HONDA ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM

Stt

Nhãn hiệu

Số văn bằng

Ngày cấp

Thuộc nhóm

1

HONDA

330

10 Mar 1986

07, 12

2

HM & Logo hình cánh chim

331

10 Mar 1986

07, 12

3

Logo hình cánh chim

959

08 Sep 1988

12

4

HONDA & Logo hình cánh chim

2242

26 Feb 1991

07, 12

5

SUPER CUB

12829

04 Aug 1994

12

6

DREAM

17300

14 Jul 1995

12

7

ASTREA

17301

14 Jul 1995

12

8

HONDA & Logo hình cánh chim

20130

26 Feb 1996

37

9

HONDA

23341

10 Feb 1996

37

10

SUPER DREAM

29850

27 Feb 1999

12

11

FUTURE

33578

20 Mar 2000

12

12

HONDA FUTURE

33579

20 Mar 2000

12

13

WAVE

44268

29 Nov 2002

12

14

WAVE 110

44387

10 Dec 2002

12

15

WAVE a

44269

29 Nov 2002

07, 12

16

WIN

52893

17 Feb 2004

12

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)

 

Công văn 2025/TCHQ-GSQL nhập khẩu bộ linh kiện ô tô mang nhãn hiệu “Hình” đang được bảo hộ tại Việt Nam