Công văn 3749/TM-CATBD Đài Loan kiểm tra Đậu Hà Lan Việt Nam sản xuất

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3749/TM-CATBD
V/v Đài Loan kiểm tra đậu Hà Lan do Việt Nam sản xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Sở Thương mại/ Thương mại - Du lịch các tỉnh

 

Cục Kiểm nghiệm tiêu chuẩn - Bộ Kinh tế Đài Loan vừa có thông báo cho Văn phòng Kinh tế và Vi phạm Việt Nam tại Đài Bắc: Kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2003, Đài Loan tiến hành kiểm nghiệm từng lô đối với sản phẩm quả đậu Hà Lan của Việt Nam sản xuất, do kiểm tra thấy nhiều lô hàng đậu Hà Lan nhập khẩu từ Việt Nam còn dư lượng thuốc nông nghiệp vượt quá mức quy định.

Bộ Thương mại xin thông báo để quý Bộ và các Sở Thương mại/Thương mại - Du lịch biết và thông báo, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo đúng quy định về đậu xuất khẩu và giữ uy tín cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam nói chung.

 

 

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Vũ Văn Trung

BỘ KINH TẾ ĐÀI LOAN

Cục Kiểm nghiệm tiêu chuẩn

Địa chỉ: Số 4, đoạn 1, đường Tế Nam, Thành phố Đài Bắc

Ngày gửi văn bản: ngày 6 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Văn Phòng kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc

Tầng 3, nhà số 65, đường Tùng Giang, thành phố Đài Bắc.

Nội dung: Kể từ ngày đề gửi văn bản này, Cục Kiểm nghiệm tiêu chuẩn chúng tôi sẽ tiến hành kiểm nghiệm từng lô đối với sản phẩm quả đậu Hà Lan do Việt Nam sản xuất, xin chú ý xem kỹ và thực hiện.

1. Kết quả kiểm tra, xét nghiệm nhiều lần về dư lượng thuốc nông nghiệp trong rau quả nhập khẩu cho thấy, sản phẩm quả đậu Hà Lan do Việt Nam sản xuất trong vòng 6 tháng trở lại đây đã lên 3 lần thống kê là không đủ tiêu chuẩn (xem chi tiết lại phụ lục đính kèm). Cục kiểm nghiệm tiêu chuẩn chúng tôi ngoài việc tiến hành xét nghiệm từng lô - sau khi đủ tiêu chuẩn mới cho phép thông qua - đối với sản phẩm quả đậu Hà Lan do nhà xuất khẩu có tên trong bảng tại phụ lục nói trên xuất sang, bắt đầu từ ngày hôm nay còn áp dụng việc xét nghiệm từng lô đối với các sản phẩm quả đậu Hà Lan do Việt Nam sản xuất do các nhà xuất khẩu khác xuất sang, các sản phẩm này cần phải được giám định công chứng trước khi thông qua. Việc xét nghiệm theo kiểu lấy mẫu chỉ được khôi phục nếu sau 5 lần xét nghiệm liên tiếp thấy đủ tiêu chuẩn.

2. Mong các ngài thông báo lại cho Chính phủ quý quốc chú trọng quản lý đầu nguồn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xét nghiệm đối với các loại nông sản như rau quả để tránh việc khi nhập vào Đài Loan, vì không phù hợp với các tiêu chuẩn y tế của chúng tôi mà dẫn đến việc đình chỉ và chuyển trả, ảnh hưởng tới cơ hội kinh doanh.

                                                                                           CỤC TRƯỞNG

                                                                                         Lâm Năng Trung

 

 Bản chính: Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc (Tầng 3, nhà số 65, đường Tùng Giang, thành phố Đài Bắc)

Bản sao: Tổng cục y tế - Viện hành chính, Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Ngoại thương - Bộ Kinh tế, Tổ 2 của bản cục (đều có phụ lục)

 

 

Số

Mã đơn xin

Sản phẩm

Nơi sản xuất

Nhà nhập khẩu

Nhà xuất khẩu

Nhãn hiệu

Ngày báo kiểm nghiệm

Ngày gửi mẫu

Ngày phát chứng thư

Tên thuốc nông nghiệp kiểm tra được

Lượng kiểm tra được (ppm)

Tổng cục y tế MRL. s (ppm)

Đánh giá

1

20202-016510

Quả đậu Hà Lan

Việt Nam

 

Hanh Thuy CO., LTD

 

9/7/03

10/7/03

16/7/03

Chlổthalonil

Carbendazim

Dithiocarbamates

0,28

1,42

8,1

 

0,5

2,5

Không đạt

2

20202-016511

Quả đậu Hà Lan

Việt Nam

 

Hanh Thuy CO., LTD

 

9/7/03

10/7/03

16/7/03

Chlổthalonil

Dithiocarbamates

 

0,11

4,58

 

2,5

Không đạt

3

20202-170356

Quả đậu Hà Lan

Việt Nam

 

CHEA-SHIUAN ENTEPRI OSE CO., LTD

 

25/7/03

25/7/03

31/7/03

Carbendazim

 

0,65

0,5

Không đạt

 

 

 

 

 

 

Công văn 1112/CP-CN giải quyết dứt điểm vụ kiện hàng không với Cty Tripal