Công văn 410/TCHQ-GSQL quy định hồ sơ hải quan cấp cho ôtô, xe găn máy nhập khẩu sau khi hoàn thành thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 410/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 410/TCHQ-GSQL NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỘ HỒ SƠ HẢI QUAN CẤP CHO CÁC LOẠI XE ÔTÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU SAU KHI HOÀN THÀNH THỦ TỤC HẢI QUAN

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố,

 

Nhằm tạo điều kiện cho những cá nhân, doanh nghiệp được phép nhận khẩu các loại xe ôtô, xe gắn máy đã hoàn thành thủ tục Hải quan để khi đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký lưu hành được thuận lợi, Tổng cục Hải quan thống nhất quy định về việc ghi ở trích yếu như sau:

I- NỘI DUNG TỜ KHAI NGUỒN GỐC CẦN GHI BỔ SUNG THÊM SO VỚI NỘI DUNG THƯỜNG GHI LÂU NAY:

1- Tại dòng đặc điểm của xe phải ghi rõ:

- Chất lượng của xe (mới 100% hay đã qua sử dụng),

- Năm sản xuất xe.

2- Tại dòng loại xe: Nếu là xe chở người phải nêu rõ xe thuộc loại bao nhiêu chỗ ngồi theo thiết kế; nếu là xe tải phải ghi rõ xe thuộc loại trọng tải bao nhiêu tấn và loại tải ben hay tải thớt; nếu là xe chuyên dụng phải ghi rõ xe chuyên dụng thuộc lĩnh vực gì (ví dụ: xe cứu thương, xe cẩu, xe cứu hoả...); nếu là xe tải nhẹ phải ghi rõ là xe tải nhẹ; nếu là xe vửa chở người vừa chở hàng, phải ghi rõ là xe vừa chở người vừa chở hàng.

3- Tại dòng màu sơn: Yêu cầu người nhập xe phải tự khai vào giấy nguồn gốc vẻ màu xe và chịu trách nhiệm.

4- Tại dòng số khung và số máy: ghi đầy đủ, chính xác các chữ cái, chữ số trước và sau số khung số máy của xe (các chữ số dòng chìm trong khung, trong máy. Nếu không có mà phải lấy số lắc thì phải ghi đầy đủ số lắc trên tờ khai nguồn gốc).

II- BỘ HỒ SƠ HẢI QUAN CẤP CHO XE ÔTÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU CÁC LOẠI SAU KHI HOÀN THÀNHTHỦ TỤC HẢI QUAN

1- Đối với xe ôtô và xe gắn máy các loại được nhập khẩu theo hạn ngạch của Bộ Thương mại cấp (bao gồm cả xe được lắp ráp tại các xí nghiệp liên doanh với nước ngoài):

- Tờ khai nguồn gốc xe đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định và phát hành (bản chính), có xác nhận của Hải quan đúng quy định đã in sẵn trên tờ khai nguồn gốc xe.

- Hoá đơn bán xe (liên màu đỏ do Bộ Tài chính phát hành và doanh nghiệp nhập xe cấp sau khi bán xe). Xe ghi trong hoá đơn phải phù hợp với tờ khai nguồn gốc xe kèm theo.

2- Đối với xe ôtô và xe gắn máy các loại được phép nhập khẩu theo chế độ riêng.

- Tờ khai Hải quan theo mẫu do Tổng cục Hải quan quy định và phát hành (bản chính), có xác nhận cụ thể của Hải quan về đặc điểm của xe theo nội dung ghi trong tờ khai nguồn gốc nêu tại phần I nói trên.

- Biên lai thu thuế nhập khẩu và biên lai thu thuế tiêu thụ đặc biệt (đối với các loại ôtô có thuế tiêu thụ đặc biệt).

- Giấy phép nhập khẩu xe (bản chính) do Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp. Riêng đối với xe gắn máy được nhập khẩu theo tiêu chuẩn, định lượng hành lý hiện hành thì Hải quan không cấp giấy phép.

Giấy xác nhận của Hải quan về số khung và số động cơ xe ôtô, xe gắn máy các loại, không có giá trị để làm thủ tục đăng ký xe mà chỉ có giá trị chứng minh là khung và động cơ được nhập hợp pháp để thay thế khung và động cơ xe cũ đã được cơ quan Công an cấp giấy phép đăng ký lưu hành. Còn bộ hồ sơ cấp lại đăng ký trong trường hợp thay đổi khung và động cơ xe thì Hải quan không quy định.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Tờ khai nguồn gốc xe có thời gian cấp kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1997 trở đi không phù hợp với thực tế của xe và bộ hồ sơ đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu cho các loại xe ôtô, xe gắn máy do Hải quan cấp không đúng quy định nói trên được coi là không có giá trị để làm thủ tục đăng ký lưu hành xe tại cơ quan Công an.

Nhận được Công văn này, yêu cầu lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt thực hiện và niêm yết tại các nơi làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy để các chủ phương tiện ôtô, xe gắn máy biết và thi hành.

 

Nguyễn Văn Cầm

(Đã ký)

 

Công văn 102/CV-NH1 xếp loại, xử lý dư nợ hiện tại và cho vay mới doanh nghiệp Nhà nước