Công văn 835/TĐC-THPC nhập khẩu phụ tùng xe máy

BỘ KHOA HỌC
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 835/TĐC-THPC
V/v nhập khẩu phụ tùng xe máy

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Thương mại Nghệ An

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 458/VP/CT ngày 14/7/2004 của Quý Công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống và yêu cầu xử lý việc nhập khẩu phụ tùng xe máy để lắp ráp, sản xuất trong nước. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phụ tùng xe máy (trừ cụm đồng tốc độ) do Yamaha Motor Taiwan Co., Ltd ( Đài Loan) sản xuất và cung cấp cho Quý Công ty để sản xuất, lắp ráp xe máy FOTSE 125 thông qua nhà cung cấp New Century Motorcycle Company (Hồng Kông) theo hợp đồng số 01/NEW-NA/04 ngày 8/6/2004 đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Công ty Thương mại Nghệ An cần thực hiện việc kiểm tra mẫu điển hình của cụm đồng hồ tốc độ, báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để có văn bản hoàn tất thủ tục hải quan cho phụ tùng này.

4. Xe máy được sản xuất từ linh kiện nhập khẩu nêu trên, Quý Công ty phải thực hiện các quy định về chuyển giao công nghệ, quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Ngọc Trân

 

Công văn 2265 TCT/DNK chính sách thuế GTGT