Tích hợp với những ứng dụng khác 

Giới thiệu 
Biến nhân viên của bạn thành những chuyên viên tuyển dụng cấp cao và trao thưởng cho họ.

KHÁM PHÁ

  Bán hàng
Tạo các đề xuất đẹp mắt, chuyên nghiệp trong vài phút và cho phép khách hàng ký trực tuyến.

KHÁM PHÁ

Nhân viên  
Giám sát thư mục nhân viên của bạn. Giữ lại thông tin quan trọng về nhóm của bạn.


KHÁM PHÁ

 Sự Kiện
Tạo các trang sự kiện kiểu dáng đẹp và hấp dẫn. Bán trực tuyến và tổ chức ngay tại chỗ.

KHÁM PHÁ