Tích hợp với những ứng dụng khác 

Tuyển dụng 
Đơn giản hóa quy trình tuyển dụng của bạn. Sắp xếp sơ yếu lý lịch, việc theo dõi ứng viên, và hồ sơ tìm kiếm.

KHÁM PHÁ

  Đánh giá
Theo dõi việc phát triển của nhân viên. Thiết lập thẩm định và giúp nhân viên của bạn phát triển.


KHÁM PHÁ

Nghỉ phép  
Quản lý yêu cầu nghỉ phép và việc phân bổ nhân viên. Cập nhật lịch tự động.


KHÁM PHÁ

Chi phí
Cái nhìn tổng quan đầy đủ về chi phí của nhân viên, đơn giản hóa quy trình phê duyệt và theo dõi mọi bản ghi.

KHÁM PHÁ